Fyld

Udfylder automatisk celler med indhold.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark - Udfyld celler


Noteikon

LibreOffice Calc-genvejsmenuerne har yderligere indstillinger til autoudfyldning af cellerne.


Nedad

Udfylder et markeret område på mindst to rækker med indholdet af den øverste celle i området.

Højre

Udfylder et markeret område omfattende mindst to kolonner med indholdet af cellen længst til venstre.

Opad

Udfylder et markeret område på mindst to rækker med indholdet af den nederste celle.

Venstre

Udfylder et markeret område på mindst to kolonner med indholdet af cellen længst til højre.

Ark

Angiv mulighederne for overførsel af ark eller områder af et bestemt ark til de samme celler på andre valgte ark.

Serier

Generer automatisk serier med indstillingerne i denne dialog. Bestem retning, forøgelse, tidsenhed og serietype.

Udfyldning af celler ved hjælp af genvejsmenuerne:

Støt os venligst!