Sidehoved/Sidefod

Giver dig mulighed for at definere og formatere side-hoveder og -fødder.

Dialogen Sidehoveder/sidefødder indeholder faneblade til at definere sidehoveder og sidefødder. Der vil være forskellige faneblade til venstre og højre sidehoveder og sidehoveder, hvis indstillingen Samme indhold på venstre og højresider ikke er markeret i dialogen Sidetypografi.

For at tilgĂĄ denne kommando...

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000402.xhp#kopffuss not found).


D'oh! You found a bug (text/scalc/01/02120100.xhp#header not found).

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!