Sidehoved/Sidefod

Giver dig mulighed for at definere og formatere side-hoveder og -fødder.

Dialogen Sidehoveder/sidefødder indeholder faneblade til at definere sidehoveder og sidefødder. Der vil være forskellige faneblade til venstre og højre sidehoveder og sidehoveder, hvis indstillingen Samme indhold på venstre og højresider ikke er markeret i dialogen Sidetypografi.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Sidehoved og sidefod.


Sidehoved/Sidefod

Opretter eller formaterer et sidehoved eller en sidefod for en sidetypografi.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!