Navigator

Aktiverer og deaktiverer Navigator. Navigator er etvindue, der kan fastgøres.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis ▸ Navigator.

På værktøjslinjen Standard, klik på

Ikon

Navigator til/fra


Navigator til dokumentoversigt

Vælg Vis - Navigator for at vise Navigator.

Kolonne

Indtast kolonnebogstavet. Tryk Enter for at genplacere cellemarkøren i den angivne kolonne i den samme række.

Række

Indtast et rækkenummer. Tryk Enter for at genplacere cellemarkøren i den angivne række i samme kolonne.

Dataområde

Specificerer det aktuelle dataområde betegnet af cellens placering.

Icon

Dataområde

Nedre grænse

Flytter til cellen i begyndelsen af det aktuelle dataområde, som du kan fremhæve ved at bruge knappen Dataområde.

Icon Start

Nedre grænse

Øvre grænse

Flytter til cellen i slutningen af det aktuelle dataområde, som du kan fremhæve ved at bruge knappen Dataområde.

Icon End

Øvre grænse

Skift

Toggles the content view. Only the selected Navigator element and its subelements are displayed. Click the icon again to restore all elements for viewing.

Icon Toggle

Skift

Scenarier

Viser alle tilgængelig scenarier. Dobbeltklik på et navn for at anvende scenariet. Resultatet vises i arket. For mere information, vælg Funktioner - Scenarier.

Icon Scenarios

Scenarier

Hvis Navigator viser scenarier, kan du få adgang de følgende kommandoer, når du højreklikker på et scenarieelement:

Slet

Slet det valgte scenarie

Egenskaber

Åbner Rediger scenarie dialogen, hvor du kan redigere scenariets egenskaber.

Træktilstand

Åbner en undermenu til at vælge træk-tilstanden. Du kan beslutte, hvilken handling, der skal udføres, ved træk-og-slip af et objekt fra Navigatoren ind i et dokument. Afhængigt af tilstanden, som du vælger, indikerer ikonet, hvorvidt et hyperlink, en kæde eller en kopi oprettes.

Icon Drag Mode

Træktilstand

Indsæt som hyperlink

Indsætter et hyperlink, når du trækker et objekt fra Navigatoren ind i et dokument. Du kan senere klikke på det oprettede hyperlink for at placere markøren og visningen til det respektive objekt.

note

Hvis du indsætter et hyperlink, som har reference til et åbent dokument, skal du gemme dokumentet, før du kan bruge hyperlinket.


Indsæt som kæde

Opretter en kæde, når du trækker og slipper et objekt fra Navigatoren ind i et dokument.

Indsæt som kopi

Genererer en kopi, når du trækker et objekt fra Navigatoren ind i et dokument.

Objekter

Viser alle objekter i dit dokument.

Dokumenter

Viser navnene på alle åbne dokumenter. For at skifte til et andet åbent dokument i Navigatoren, skal du klikke på dokumentets navn. Dokumentets status (aktiv, inaktiv) bliver vist i parenteser efter navnet. Du kan skifte mellem aktive dokumenter i menuen Vindue.

Støt os venligst!