Vis udskrift

Viser en udskrift af siden eller lukker visningen.

For at tilgå denne kommando...

Menu Filer - Vis udskrift.

Ikonet Vis udskrift

Udskriftsvisning


Brug ikonerne på værktøjslinjen Udskriftsvisning for at rulle gennem dokumentets sider eller for at udskrive dokumentet.

Du kan også trykke på tasterne +Page Up og +Page Down for at rulle gennem siderne.

Noteikon

Du kan ikke redigere dit dokument, mens du er i udskriftsvisningen.


Støt os venligst!