Vis udskrift

Viser en udskrift af siden eller lukker visningen.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Menu Filer - Vis udskrift.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Udskriftsvisning


Brug ikonerne på værktøjslinjen Udskriftsvisning for at rulle gennem dokumentets sider eller for at udskrive dokumentet.

Du kan også trykke på tasterne +Page Up og +Page Down for at rulle gennem siderne.

Noteikon

Du kan ikke redigere dit dokument, mens du er i udskriftsvisningen.


Støt os venligst!