Menuen Funktioner

Vælg Funktioner - Detektiv

Vælg Funktioner - Detektiv - Spor overordnede.

Skift+F9

Menu Funktioner - Sprog - Orddeling

Vælg Funktioner - Detektiv - Fjern overordnede spor

Vælg Funktioner - Detektiv - Spor underordnede.

Skift+F5

Vælg Funktioner - Detektiv - Fjern underordnede

Vælg Funktioner - Detektiv - Fjern alle spor

Vælg Funktioner - Detektiv - Spor Fejl

Vælg Funktioner - Detektiv - Udfyldningstilstand.

Vælg Funktioner - Detektiv - Marker ugyldige data

Vælg Funktioner - Detektiv - Opdater Spor

Vælg Funktioner - Detektiv - Opdater automatisk.

Vælg Funktioner - Målsøgning

Vælg Funktioner - Problemløser

Vælg Funktioner - Problemløser og klik på knappen Indstillinger.

Vælg Funktioner - Scenarier

Vælg Funktioner ▸ Formularer.

Vælg Funktioner ▸ Del regneark

Vælg Funktioner - Beskyt ark.

Vælg Funktioner - Beskyt Regnearksstruktur.

Vælg Data - Beregn - Genberegn.

Tryk på F9

Vælg - LibreOffice Calc - Formel.

Vælg Data ▸ Beregn ▸ Tvungen genberegning.

Tryk på Skift++F9

Vælg en formelcelle eller et formelcelle-område og vælg Data ▸ Beregn ▸ Formel til værdier

Vælg Data - Beregn - Automatisk beregning.

Vælg Funktioner - Autoindtastning.

Støt os venligst!