Menuen Rediger

Vælg Indsæt - Sidehoved og sidefod.

Vælg fanebladet Indsæt - Sidehoved og sidefod - Sidehoved/Sidefod

Vælg Ark - Udfyld celler

Vælg Ark - Udfyld Celler - Nedad.

Vælg Ark - Udfyld Celler - Højre.

Vælg Ark - Udfyld Celler - Opad.

Vælg Ark - Udfyld Celler - Venstre.

Vælg Ark - Udfyld Celler - Ark....

Vælg Ark - Udfyld Celler - Serie....

Vælg Ark - Ryd celler.

Tilbage

Vælg Ark - Slet Celler....

Vælg Ark - Slet ark.

Åbn en arkfanens genvejsmenu.

Vælg Ark - Flyt eller Kopier ark.

Åbn en arkfanes genvejsmenu.

Vælg Rediger ▸ Cellebeskyttelse for at aktivere arkbeskyttelse med de aktuelle cellebeskyttelses-indstillinger.

Støt os venligst!