At arbejde med VBA-makroer

Visual Basic for Applications (VBA) er en implementering af Microsoft's Visual Basic som er indbygget i alle Microsoft Office programmer.

Understøttelse for VBA er ikke komplet, men den dækker en stor del af det almindelige brugsmønster. De fleste makroer bruger et overskueligt antal objekter fra Excels API (såsom Område, Ark, Arbejdsbog, etc.) og understøttelsen gælder disse objekter samt de mest anvendte metoder og egenskaber hos disse objekter.

Henter Microsoft Office dokumenter med eksekverbare VBA-makroer

Vælg - Indlæs/Gem - VBA Egenskaber og marker i boksen Eksekverbar kode. Indlæs eller åbn derefter dit dokument.

Eksekverbar kode

VBA-koden vil blive indlæst, klar til at blive udført. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er aktiveret, vil VBA-koden være kommenteret ud, så den kan inspiceres manuelt uden først at blive afviklet.

tip

Efter indlæsning af VBA-koden indsætter LibreOffice sætningen Option VBASupport 1 i hvert Basic-modul for at aktivere begrænset support til VBA-udtryk, funktioner og objekter. Se Vælg VBASupport.udtryk for mere information.


Kører VBA-makroer

Kør VBA-makroer på samme måde som LibreOffice Basic-makroer.

Advarselsikon

Da understøttelse for VBA ikke er komplet kan du blive nødt til at redigere VBA koden og komplettere den manglende understøttelse med LibreOffice Basic objekter, udtryk og funktioner.


Redigering af VBA-makroer

VBA-makroer kan redigeres i LibreOffice Basic IDE.

Støt os venligst!