objektet ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument adresserer det aktive Base-dokument, hvis egenskaber kan læses og sættes, og hvis metoder kan kaldes.

ThisDatabaseDocument returnerer et objekt af typen com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Syntaks:


    ThisDatabaseDocument
  

Når det aktive vindue ikke henviser til et Base-dokument, returnerer ThisDatabaseDocument Nothing (Ingenting).

tip

Når det aktive vindue er Basic IDEen, reurnerer objektet ThisDatabaseDocument den database, der ejer det aktuelle script.


Eksempel:

Åbning af den aktuelle database "formName" og maksimering af det kan nås som vist:


    Dim form As Object
    ThisDatabaseDocument.CurrentController.connect("","")
    form = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("formName").open )
    form.currentController.frame.ContainerWindow.IsMaximized = True
  

Støt os venligst!