funktionen StrConv

Konverter en streng som angivet ved en konverteringstype.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:

StrConv(string As String, Conversion As Integer, [ LCID ])

Returværdi:

String

Parametre:

string: Any valid string expression.

Konvertering: Den type konvertering, der skal udføres, som defineret i tabellen herunder.

Konvertering

Værdi

Beskrivelse

vbUpperCase

1

Konverterer Tekst-tegn til Stort.

vbLowerCase

2

Konverterer Tekst-tegn til småt.

vbProperCase

3

Konverterer det første bogstav i hvert ord i Tekst til Stort.

vbWide

4

Konverterer smalle (halv-bredde) tegn i Tekst til bredde (fuld-bredde) tegn.

vbNarrow

8

Konverterer bredde (fuld-bredde) tegn i Tekst til smalle (halv-bredde) tegn.

vbKatakana

16

Konverterer Hiragana-tegn i Tekst til Katakana-tegn.

vbHiragana

32

Konverterer Katakana-tegn i Tekst til Hiragana-tegn.

vbUnicode

64

Konverterer Tekst-tegn til Unicode-tegn med systemets standard kodeside.

vbFromUnicode

128

Konverterer Tekst-tegn fra Unicode til systemets standard-kodeside.


LCID Valgfri. Lokaliserings-ID som decimaltal. Hvis denne parameter udelades, antager det systemets lokaliserings-ID. Se de tilgængelige LCID-værdier i filen msi-encodinglist.txt.

Eksempel:


Option VBASupport 1
Option Explicit
Sub Test_StrConv
  Print StrConv("abc EFG hij", vbUpperCase) '= "ABC EFG HIJ"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbLowerCase) ' = "abc efg hij"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbProperCase) ' = "Abc Efg Hij"

  REM Konverterer smalle (enkelt-byte)-tegn i en streng til brede
  Print StrConv("ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©", vbWide) ' = "ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©"

  REM Konverterer brede (dobbelt-byte)-tegn i en streng til smalle (enkelt-byte)-tegn
  Print StrConv("ABCD@$%23'?EG", vbNarrow) ' = "ABCD@$%23'?EG"

  REM Konverterer Hiragana-tegn i en streng til Katakana-tegn
  Print StrConv("かたかな", vbKatakana) ' = "カタカナ"

  REM Konverterer Katakana-tegn i en streng til Hiragana-tegn
  Print StrConv("カタカナ", vbHiragana) '= "かたかな"

  REM Antager, at CP-1252-indkodningen er er knyttet til lokaliseringen en-US anvendt i enhedstests.
  Dim x() As Byte
  x = StrConv("ÉϺ£ÊÐABC", vbFromUnicode)
  Print UBound(x) ' 8 tegn
  Print x(2) ' = 186
  Print StrConv(x, vbUnicode)' = "ÉϺ£ÊÐABC"
End Sub

Støt os venligst!