Eksklusive VBA-funktioner og -udtryk

LibreOffice Basic tilføjer dette sæt af funktioner, når VBA support er aktiveret

Disse eksklusive VBA funktioner er aktiveret når udtrykket Valgmulighed VBASupport 1 er placeret før den første makro i et LibreOffice Basic modul.

VBA-udtryk

Option ClassModule-udtryk

Specificerer, at modulet er et klassemodul, som indeholder medlemmer, procedurer og funktioner.

Option VBASupport-udtryk

Angiver at LibreOffice Basic understøtter visse VBA udsagn, funktioner og objekter.

Enum-udtryk [VBA]

Definer opregninger eller ikke-UNO konstant-grupper. En opregning er en liste over værdier, som letter programmering og letter gennemgang af kodens logik.

Tekstfunktioner

AscW (funktion) [VBA]

Returnerer unikode-værdien af det første tegn i et strengudtryk.

ChrW (funktion) [VBA]

Returnerer unicode-tegnet, som svarer til den angivne tegnkode.

InStrRev-funktion [VBA]

Returnerer placeringen af en streng inden i en anden streng, startende fra højre side af strengen.

StrReverse-funktion [VBA]

Returnerer stengen med tegnene i omvendt rækkefølge.

funktionen StrConv

Konverter en streng som angivet ved en konverteringstype.

Finansielle funktioner

DDB-funktion [VBA]

Returnerer værdiforringelsen af et aktiv for en given periode ved brug af den aritmetisk aftagende metode.

FV-funktion [VBA]

Returnerer den fremtidige værdi af en investering baseret på periodiske, konstante betalinger og en konstant rentesats (fremtidsværdi).

IPmt-funktion [VBA]

Beregner den periodiske amortisering for en investering med faste betalinger og en konstant rentesats.

IRR-funktion [VBA]

Beregner den interne rente af afkastet af en investering.

MIRR-funktion [VBA]

Beregner den modificerede interne rentesats for en række investeringer.

NPer-funktion [VBA]

Beregner antallet af perioder for et lån eller en investering.

NPV-funktion [VBA]

Beregner nuværende nettoværdi af en investering, baseret på den givne rente og en serie indskud og hævninger.

Pmt-funktion [VBA]

Beregner de konstante periodiske betalinger for et lån eller en investering.

PPmt-funktion [VBA]

Returnerer for en given periode betalingen på hovedstolen af en investering, der er baseret på periodiske og konstante betalinger og en konstant rentesats.

PV-funktion [VBA]

Returnerer nutidsværdien af et investeringsafkast fra en serie regulære betalinger.

Rate-funktion [VBA]

Returnerer rentesatsen for et lån eller en investering.

SLN-funktion [VBA]

Returnerer den lineære afskrivning på et aktiv for en periode. Størrelsen på afskrivningen er konstant over afskrivningsperioden.

SYD-funktion [VBA]

Returnerer den aritmetisk-aftagende afskrivningsrente.

Dato- og klokkeslætsfunktioner

FormatDateTime-funktion [VBA]

Gælder en dato og/eller tidsformat til et datoudtryk og returnerer resultatet som en streng.

MonthName-funktion [VBA]

MånedsNavn-funktionen returnerer det oversatte månedsnavn af et angivet månedsnummer.

WeekdayName-funktion [VBA]

WeekdayName-funktionen returnerer navnet på en specificeret dag i ugen.

I/O funktioner

Input (funktion) [VBA]

Returnerer den åbne strøm fra en input- eller binær-fil (Streng).

Matematiske funktioner

Round (funktion) [VBA]

Afrunder en numerisk værdi til et angivet antal decimale cifre.

FormatNumber [VBA]

Returnerer en streng med en talformatering anvendt til et numerisk udtryk.

FormatPercent [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression. A percent sign is appended to the returned string.

Partition-funktion [VBA]

Returnerer en streng, der viser hvor et tal forekommer indenfor en beregnet serie af områder.

Objektegenskaber og -metoder

objektet Err [VBA]

Brug VBA-objektet Err til rejse eller håndtere afviklingsfejl.

Støt os venligst!