ERSTAT-funktion

Erstatter en streng med en anden.

Syntaks:


    Replace (Expression As String, Find As String, Replace As String [, Start = 1 [, Count = -1 [, Compare = True]]]) As String
  

Når du har brug for at videregive færre parametere bruger du nøgleords-argumenter. At videregive værdier for færre parametere ved placerring kræver, at du angiver værdier for alle parametere foran dem, valgfrie eller ej. Dette sikrer, at værdierne er på de korrekte placeringer. Hvis du videregiver parameterne ved navn - med nøgleords-argumenter - kan du udelade alle andre mellemliggende argumenter.

Returværdi:

Streng

Parametre:

Udtryk: Ethvert streng-udtryk, du vil ændre.

Søg: Ethvert streng-udtryk, der skal søges efter.

Erstat: Ethvert streng-udtryk, der skal erstatte den fundne søgestreng.

Start: Valgfri numeriskt udtryk, der angiver den tegnplacering, hvor søgningen begynder, og også begyndelsen af den delstreng, der skal returneres.

Antal: Valgfrit, maksimalt antal gange, erstatningen skal udføres. Når den er sat til -1, foretages alle mulige eratatninger.

Sammenlign: Valgfrit boolsk udtryk, der definerer sammenligningstypen. Værdien af denne parameter kan være True (sand) eller False (falsk). Standardværdien True (sand) angiver en tekstsammenligning, der ikke skelner mellem Stort og småt. Værdien False (falsk) angiver en binær sammenligning, der skelner mellem Stort og småt. Du kan også bruge 0 i stedet for False (falsk) eller 1 i stedet for True (sand).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    Beskedfeltet Erstat ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, False) 'returnerer "aB$cnnbnn"
    REM betydning "b" skulle erstattes, men
    REM * kun med smĂĄt (compare=False), derfor den anden forekomst af "b"
    REM * kun den første (med hensyn til Stort/småt) (antal=1)
    MsgBox Replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM returner D*FGHI, fordi søgningen begynder med position 4, som også er begyndelsen på den returnerede streng.
    Beskedfeltet Erstat ("aBbcnnbnn", "b", "$ÂŁ", sammenlign:=False (falsk)) 'returnerer "aB$ÂŁcnn$ÂŁnn"
    REM Erstat alle (antal = -1) "b" med "$£", der tager hensyn til Stort/småt (sammenlign=False (falsk)) startende fra det første bogstav (start=1)
  

Støt os venligst!