ERSTAT-funktion

Erstatter en streng med en anden.

Syntaks:

Replace (Text As String, SearchStr As String, ReplStr As String [, Start As Long [, Count as Long [, Compare As Boolean]]]

Returværdi:

Streng

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, som du vil modificere.

SearchStr: Ethvert streng-udtryk, som skal søges.

ReplStr: Ethvert streng-udtryk, som skal erstatte den fundne søgestreng.

Start: Numerisk udtryk, der viser tegnets placering, hvor søgningen begynder og også begyndelsen på den understreng, der skal returneres.

Tæller: Det højeste antal gange ERSTAT skal gennemføres.

SAMMENLIGN: Valgfrit boolsk udryk, som definerer typen af sammenligning. Værdien af denne parameter kan være SAND eller FALSK. Standardværdien SAND specificerer en tekstsammenligning, som ikke er versalfølsom. Værdien FALSK specificerer en binær sammenligning, som er versalfølsom. Du kan også bruge 0 i stedet for FALSK og 1 i stedet for SAND.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    msgbox replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, FALSE)'returnerer "aB$cnnbnn"
    REM betydning "b" skulle erstattes, men
    REM * kun som lille bogstav (parameter 6), derfor den anden forekomst af "b"
    REM * kun første (versalfølsomhed) forekomst (parameter 5)
    msgbox replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM returner D*FGHI , fordi søgningen begynder på position 4, som også er begyndelsen på den returnerede streng.
  

Støt os venligst!