Udtrykket Property (Egenskab)

En egenskab, også kaldet felt eller attribut, kendetegner et givet objekt eller en information. Egenskaber kan bruges til at kontrollere tilgang til data. Det er almindelig brug at medtage instruktioner ved egenskabernes sætte- eller læsetidspunkt. Kode kan variere fra simpel tildeling til komplekse kontekstafhængige rutiner. Med accessorerne Get, Let eller Set forstærkes egenskabernes konsistens om nødvendigt.

warning

Dette udtryk kræver, at Option Compatible er placeret foran den eksekverbare programkode i et modul.


Syntaks:

diagram over udtrykket Property get


     [Private | Public] Property Get name[char | As typename]
     End Property
   

diagram over udtrykket Property Set


     [Private | Public] Property [Let | Set] name[char] [([Optional [ByRef | ByVal]]value[char | As typename])] [As typename]
     End Property
   

Parametre:

name: Egenskabens navn.

argument: værdi, der skal overføres til sætte-rutinen Property.

note

Property-sættere bruger ofte et enkelt argument. Flere argumenter accepteres ligeledes.


argumentfragment

argument-fragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametre

Optional: Argumentet er ikke obligatorisk.

ByRef: Argumentet overføres ved reference. ByRef er standarden.

ByVal: Argumentet overføres ved værdi. Dets værdi kan ændres af den kaldte rutine.

char: Typeerklærings-tegn.

typename: Primitivt datatypename. Der kan ogsĂĄ angives biblioteker eller moduler, der er defineret som typer.

= expression: Angiv standardværdi til argumentet, der matcher dets erklærede type. Optional er nødvendig for ethvert argument, der angiver en standardværdi.

ParamArray: Brug ParamArray, når antallet af parametre er ubestemt. Et typisk scenarie er en brugerdefineret Calc-funktion. Brug af ParamArray bør begrænses til den sidste parameter i en rutine.

tip

Brug af ParamArray eller = expression kræver, at Option Compatible er placeret foran den eksekverbare programkode i modulet.


warning

Under brug af Option VBASupport 1 initialiseres Optional-argumenter uden nogen standardværdi (= expression) efter deres datatype, undtagen hvis den er Variant.


typenavn-fragment

primitivt datatype-fragment


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
tegn-fragment

typeerklærings-tegn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Eksempler


   Option Compatible
   Sub Main
     ProductName = "Office"
     Print ProductName ' viser "LibreOffice"
   End Sub
   
   Private _office As String
   Property Get ProductName As String
     ProductName = _office
   End Property
   Property Let ProductName(value As String)
     _office = "Libre"& value
   End Property
   
tip

I fravær af egenskaben Let eller egenskaben Set, hjælper egenskaben Get med at definere beskyttet information, som kan ændres tilfældigt af et fremmed modul:   Option Compatible
   Public Property Get PathDelimiter As String ' Skrivebeskyttet variabel
     Static this As String
     If this = "" Then : Select Case GetGuiType()
       Case 1 : this = ";" ' Windows
       Case 4 : this = ":" ' Linux eller macOS
       Case Else : Error 423 ' Egenskab eller metode ikke defineret: PathDelimiter
     End Select : End If
     PathDelimiter = this
   End Property ' skrivebeskyttet PathDelimiter
   
   Sub Main
     PathDelimiter = "a sentence" ' gør intet
   End Sub
   
note

Brug Let eller Set, nĂĄr du hĂĄndterer UNO-tjenester eller klasseobjekter:   Option Compatible
   Sub Main
     'Set anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     Print anObject.SupportedServiceNames(0) ' displays "com.sun.star.frame.Frame"
   End Sub
   
   Property Get anObject As Object
     Set anObject = _obj
   End Property
   
   Private _obj As Object
   
   'Property Set anObject(value As Object)
     'Set _obj = value.CurrentFrame
   'End Property
   Property Let anObject(value As Object)
     Set _obj = value.CurrentFrame
   End Property
   

Støt os venligst!