udtrykket Egenskab

En egenskab, også kaldet felt eller attribut, karakteriserer et givet objekt eller en oplysning. Egenskaber kan bruges til at kontrollere adgang til data. Det er almindelig skik at medtage instruktioner, når egenskaber sættes eller læses. Koden kan variere fra enkel tildeling til komplekse kontekstafhængige rutiner. Brug af adgangsgiverne Get, Let eller Set gennemtvinger egenskabernes consistens, når det er nødvendigt.

warning

Dette udtryk kræver, at Option Compatible i modulet er placeret foran den programkode, der kan udføres.


Syntaks:

diagram over udtrykket Property get


     [Private | Public] Property Get name[char | As typename]
     End Property
   

diagram over udtrykket Property Set


     [Private | Public] Property [Let | Set] name[char] [([Optional [ByRef | ByVal]]value[char | As typename])] [As typename]
     End Property
   

Parametre:

name: Egenskabens navn

argument: Værdi, der skal overføres til rutinen Property Set.

note

Property settere bruger ofte et enkelt argument. Flere argumenter accepteres ligeledes.


argumentfragment

argumen fragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametre

Optional: Argumentet er ikke obligatorisk.

ByRef: Argumentet overføres ved reference. ByRef er standard.

ByVal: Argumentet overføres ved værdi. Det værdi kan ændres af den kaldte rutine.

char: Typeerklærings-tegn.

typename: Primitivt datatypename. Der kan ogsĂĄ angives biblioteker eller moduler, der er defineret som typer.

= expression: Angiv argumentets standardværdi, der matcher dets erklærede type. Optional er nødvendig for ethvert argument, der angiver en standardværdi.

ParamArray: Brug ParamArray, når antallet af parametre er ubestemt. Et typiske scenarie er en brugerdefineret funktion i Calc. Anvendelse af ParamArray bør begrænses til det sidste argument i en rutine.

tip

Anvekdelse af ParamArray eller = expression kræver, at Option Compatible er placeret i et modul foran den programkode, der skal udføres.


warning

Når du bruger Option VBASupport 1, initialiseres Optional-argumenter uden standardværdi (= expression) efter deres datatype, undtagen Variant.


fragment af typename

fragment af primitive datatyper


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
fragment af erklæringstegn

typeerklærings-tegn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Eksempler


   Option Compatible
   Sub Main
     ProductName = "Office"
     Print ProductName ' viser "LibreOffice"
   End Sub
   
   Private _office As String
   Property Get ProductName As String
     ProductName = _office
   End Property
   Property Let ProductName(value As String)
     _office = "Libre"& value
   End Property
   
tip

I fravær af Property Let eller Property Set, hjælper Property Get med at definere beskyttet information, som ikke må ændres utilsigtet af et fremmed modul:   Option Compatible
   Public Property Get PathDelimiter As String ' Skrivebeskyttet variabel
     Static this As String
     If this = "" Then : Select Case GetGuiType()
       Case 1 : this = ";" ' Windows
       Case 4 : this = ":" ' Linux eller macOS
       Case Else : Error 423 ' Egenskab eller metode ikke defineret: PathDelimiter
     End Select : End If
     PathDelimiter = this
   End Property ' skrivebeskyttet PathDelimiter
   
   Sub Main
     PathDelimiter = "a sentence" ' udretter intet
   End Sub
   
note

Brug Let eller Set, nĂĄr du hĂĄndterer UNO-tjenester eller klasseobjekter:   Option Compatible
   Sub Main
     'Set anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     Print anObject.SupportedServiceNames(0) ' displays "com.sun.star.frame.Frame"
   End Sub
   
   Property Get anObject As Object
     Set anObject = _obj
   End Property
   
   Private _obj As Object
   
   'Property Set anObject(value As Object)
     'Set _obj = value.CurrentFrame
   'End Property
   Property Let anObject(value As Object)
     Set _obj = value.CurrentFrame
   End Property
   

Støt os venligst!