Partition-funktion [VBA]

Returnerer en streng, der viser hvor et tal forekommer indenfor en beregnet serie af områder.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udf√łres.


Syntaks:

Partition( antal, Start, Slut, Interval)

Returværdi:

String

Parametre:

Antal: Obligatorisk. Tallet der bestemmer partitionen.

Start: Obligatorisk. Et heltal, der bestemmer den laveste værdi i talområdet.

Slut: Obligatorisk. Et heltal, der bestemmer den h√łjeste v√¶rdi i omr√•det.

Interval: Obligatorisk. Et heltal, der bestemmer partitionsst√łrrelserne indenfor talomr√•det (mellem Start og Slut).

Eksempel:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 tallet 20 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 tallet 20 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: tallet 120 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 tallet -5 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 tallet 2 forekommer i området: " & retStr
    End Sub
  

St√łt os venligst!