Partition-funktion [VBA]

Returnerer en streng, der viser hvor et tal forekommer indenfor en beregnet serie af områder.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:

Partition( Number, Start, Stop, Interval)

Returværdi:

String

Parametre:

Antal: Obligatorisk. Tallet der bestemmer partitionen.

Start: Obligatorisk. Et heltal, der bestemmer den laveste værdi i talområdet.

Stop: Required. An integer number defining the highest value of the range.

Interval: Required. An integer number that specifies the size of the partitions within the range of numbers (between Start and Stop).

Eksempel:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 tallet 20 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 tallet 20 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: tallet 120 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 tallet -5 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 tallet 2 forekommer i området: " & retStr
    End Sub
  

Støt os venligst!