New (operator)

Brug operatoren New (ny) til at instantiere objekter af brugerdefinerede typer, såvel som Uno-tjenester, strukter og enumerationer.

Syntaks:

Dim oObj as New ObjectType

oObj = New ObjectType

note

Operatoren New (ny) kan bruges enten under erklæringen af variabler eller i en tildelings-handling.


Eksempel:

Det følgende ekseempel bruger operatoren New (ny) til at oprette en forekomst af Uno-strukten PropertyValue (egenskabs_værdi).


  ' Instantiering af objektet under variabel-erklæringen
  Dim oProp1 as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp1.Name = "Some name"
  oProp1.Value = 100
  ' De samme kan opnås med en tildeling
  Dim oProp2 as Object
  oProp2 = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp2.Name = "Other name"
  oProp2.Value = 200
 
tip

Operatoren New (Ny) er frivillig, når indstillingen Option Compatible.


Eksemplet herunder opretter en ny type Student (Student) og instantierer et objekt af denne type:


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as New Student
    oStudent1.FirstName = "John"
    oStudent2.Program = "Computer Science"
  End Sub
 

Støt os venligst!