Is (operator)

Tester, om to Basic-variabler refererer til den samme objektforekomst.

Syntaks:

result = oObj1 Is oObj2

Hvis oObj1 og oObj2 er referencer til den samme ofbjektforekomst, er resultatet True (sand).

Eksempel:

Eksemplet herunder definerer først en ny type Student (Student). Kald af TestObjects (test_objekter) opretter objektet oStudent1 som et nyt objekt af denne type.

Tildelingen oStudent2 = oStudent1 kopierer faktisk referencen til det samme objekt. Derfor er resultatet af anvendelsen af operatoren Is (er) True (sand).


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

Eksemplet herunder returnerer False (falsk), fordi oStudent1 og oStudent2 er referencer til to forskellige objektforekomster, der hver for sig er oprettet med operatoren New (ny).


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Støt os venligst!