Enum-udtryk [VBA]

Definer opregninger eller ikke-UNO konstant-grupper. En opregning er en liste over værdier, som letter programmering og letter gennemgang af kodens logik.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:

Enum syntaks


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parametre:

Indenfor en given opregning sammenstiller du værdier, som relaterer sig logisk til hinanden.

Eksempel:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Opregnede værdier gengives som Lang datatype. Basic-funktioner giver almindelig adgang til opregninger. Navne på opregninger og navne på værdier skal være unikke indenfor et bibliotek og på tværs af moduler.


Anvendelse:

Vis konstante værdier grupperet af WindowsManager.


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Opregninger kan udvides til andre datatyper med med definitioner af Type-udtryk-definitioner. Kald Python-scripts fra Basic illustrerer denne mekanisme.


Const-udtryk, konstanter

Option VBASupport-udtryk

With-udtryk

Støt os venligst!