funktionen CompatibilityMode()

Funktionen CompatibilityMode() kontrollerer afviklingstilstanden og påvirker al kode, der udføres efter indstilling eller genindstilling af tilstanden.

warning

Brug den funktionalitet med forsigtighed. Begræns den til for eksempel til dokumentkonvertering.


note

Option Compatible tænder for VBA-kompatibilitet på modulniveau i LibreOffice Basic-fortolkeren.


Denne funktion kan påvirke eller hjælpe i følgende situationer:

note

Funktionen CompatibilityMode() kan være nødvendig, når du benytter kompilertilstandene Option Compatible eller Option VBASupport .


Syntaks:

CompatibilityMode(True | False)

Eksempel:

Givet en IKKE-tom mappe på file:///home/me/Test


    Sub RemoveDir
      CompatibilityMode( true )
      RmDir( "file:///home/me/Test" )
    End Sub
  

Med CompatibilityMode( true ) resulterer programmet i en fejl, ellers slettes Test-mappen og al dens indhold.

Eksempel:

Ændring af Dirs adfærd


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( true )  ' Viser også normale filer
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
  End Sub
  

Se Identifkation af operativsystemet og Hent sessionsoplysninger for at finde simple eksempler på Option Compatible, eller Access2Base delte Basic-bibliotekler for at finde andre klasseeksempler, der gør brug af Option Compatible kompilertilstand.

Ændring af variabelområdet i Brug af procedurer og funktioner med funktionen CompatibilityMode().

Støt os venligst!