funktionen CompatibilityMode()

Funktionen CompatibilityMode() (kompatibilitets_tilstand()) kontrollerer eller forespørger om afviklingstilstanden. Den påvirker al kode, der afvikles efter indstilling eller nulstilling af afviklingstilstanden.

warning

Brug den funktionalitet med forsigtighed. Begræns den til for eksempel til dokumentkonvertering.


Syntaks:


   CompatibilityMode (Kompatibilitets_tilstand) (Optional Enable As Boolean (kan_valgfrit_aktiveres_som_Boolsk)) som_Boolsk
  

Returværdi:

CompatibilityMode function always returns the mode that is active after its execution. That is, if called with an argument, it returns the new mode; if called without an argument, it returns the active mode without modifying it.

Parametre:

Aktiver: Sætter eller afsætter kompatibilitets-tilstand, når argumentet er tilstede.

note

Funktionen CompatibilityMode (kompatibilitets-tilstand) relaterer til Option VBASupport 1 (Indstillingen VBA-understøttelse 1), i hvilket tilfælde den altid returnerer True (sand). Den relaterer ikke til kompiler-direktivet Option Compatible.


Denne funktion kan påvirke eller hjælpe i følgende situationer:

Eksempel:

Givet en IKKE-tom mappe pĂĄ file:///home/me/Test


   Sub RemoveDir
   

MsgBox CompatibilityMode() ' False

CompatibilityMode( True ) RmDir( "file:///home/me/Test" ) CompatibilityMode False

MsgBox CompatibilityMode ' False

End Sub

Med CompatibilityMode( True ) (kompatibilitets-tilstand (sand)) hejser programmet et fejlflag, eller slettes mappen Test og al dens indhold.

Eksempel:

Ændring af Dirs adfærd


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( Enable := True ) (Kompatibilitets-tilstand (Aktiver = Sand)) ' Viser ogsĂĄ normale filer
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
    CompatibilityMode( Enable := True ) (Kompatibilitets-tilstand (Aktiver = Falsk)) ' Viser kun mapper
  End Sub
  

Støt os venligst!