Brug af Calc-funktioner i makroer

Udover de medfødte BASIC-funktioner kan du kalde Calc-funktioner i dine makroer og scripts og sætte Calc-funktioner i celleformler.

Kalde interne Calc-funktioner i Basic

Use the CreateUnoService function to access the com.sun.star.sheet.FunctionAccess service.

Eksempel:

Eksemplet herunder opretter en funktion ved navn MyVlook, der kalder Calc-funktionen VLOOKUP (LOPSLAG) over en datamatrix, videregivet som argument og returnerer den værdi, funktionen har fundet.


  Function MyVlook(Lookup, DataArray As Object, Index As Integer, SortedRangeLookup as Byte)
    Dim oService As Object
    Set oService = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    ' Brug altid engelske funktionsnavne
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP", Array(Lookup, DataArray, Index, SortedRangeLookup))
  End Function
 

Makroen herunder præsenterer et eksempel på, hvordan funktionen MyVlook kan kaldes. Den opretter først en 5-gange-2 datamatrix og kalder derefter funktionen MyVlook og viser den returnerede værdi ved hjælp af MsgBox.


  Sub CallingMyVlook()
    ' Opretter en 5-gange-2-matrix og fylder den med data
    Dim myData(1 to 5, 1 to 2) as Variant
    myData(1, 1) = 1 : myData(1, 2) = "Er stærkt uenig"
    myData(2, 1) = 3 : myData(2, 2) = "Er uenig"
    myData(3, 1) = 5 : myData(3, 2) = "Uafklaret"
    myData(4, 1) = 7 : myData(4, 2) = "Er enig"
    myData(5, 1) = 9 : myData(5, 2) = "Er meget enig"
    ' Slår op i datamatrixen
    Dim result as String
    result = MyVlook(4, myData, 2, 1)
    ' Viser beskeden "Er uenig"
    MsgBox result
  End Sub
 

Indstilling af celleformler, der indeholder interne Calc-funktioner

Brug formlens tekststreng til at tilføje en formel til en regnearkscelle.

note

Alle Calc-funKtioner skal udtrykkes med deres engelske navne.


Eksempel:


Sub AssignFormulaToCell
REM Tilføj en formel til celle A1. Funktionsnavne skal være på engelsk.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=SUM(B1:B10)"
REM Celle A1 viser viser det lokaliserede funktionsnavn
End Sub

Kald af Calc-tillægsfunktioner i BASIC

Tilføjelsesfunktionerne til Calc findes i UNO-tjenesterne com.sun.star.sheet.addin.Analysis, com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions og com.sun.star.sheet.addin.PricingFunctions.

Eksempel:


REM Eksempel, der kalder tilføjelsesfunktionen SQRTPI (kvrodpi)
Funktionen MySQRTPI(arg som dobbelt) som dobbelt
  Dim oService as Object
  oService = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.addin.Analysis")
  MySQRTPI = oService.getSqrtPi(arg)
End Function

Sætte celleformler med tilføjelsesfunktioner

Tilføjelsesfunktionen skal udtrykkes med dens UNO-tjenestenavn

Eksempel:


Sub AssignAddInFormulaToCell
REM Tilføj en tilføjelsesformel til celle A1. Funktionsnavn er UNO-tjenestens navn.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec(B1)"
REM Celle A1 viser det lokaliserede funktionsnavn
End Sub

UNO-tjenestenavne for Analyse-tilføjelsesfunktioner

Tabellen herunder præsenterer en liste over alle Analyse-tilføjelsesfunktioner til Calc og deres respektive UNO-tjenestenavne.

Calc funktionsnavn

UNO-tjenestenavn

PÅLØBRENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrint

PÅLØBRENTE.UDLØB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrintm

AMORDEGRC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmordegrc

AMORLINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmorlinc

BESSELI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesseli

BESSELJ

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselj

BESSELK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselk

BESSELY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBessely

BIN.TIL.DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec

BIN2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Hex

BIN.TIL.OKT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Oct

COMPLEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getComplex

CONVERT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getConvert

KUPONDAGE.SA

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaybs

KUPONDAGE.A

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdays

KUPONDAGE.ANK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaysnc

KUPONDAG.NÆSTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupncd

KUPONBETALINGER

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupnum

KUPONDAG.FORRIGE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCouppcd

AKKUM.RENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumipmt

AKKUM.HOVEDSTOL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumprinc

DEC.TIL.BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Bin

DEC.TIL.HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Hex

DEC.TIL.OKT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Oct

DELTAB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDelta

DISKONTO

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDisc

KR.DECIMAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarde

KR.BRØK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarfr

VARIGHED

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDuration

EDATO

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEdate

EFFEKTIV.RENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEffect

SLUT.PÅ.MÅNED

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEomonth

FEJLFUNK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErf

FEJLFUNK.KOMP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErfc

DOBBELT.FAKULTET

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFactdouble

FVTABEL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFvschedule

STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGcd

GETRIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGestep

HEX.TIL.BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Bin

HEX.TIL.DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Dec

HEX.TIL.OKT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Oct

IMAGABS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImabs

IMAGINÆRDEL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImaginary

IMARGUMENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImargument

IMAGKONJUGERE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImconjugate

IMAGCOS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcos

IMAGCOSH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcosh

IMAGCOT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcot

IMAGCSK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsc

IMAGCSKH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsch

IMAGDIV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImdiv

IMAGEKSP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImexp

IMAGLN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImln

IMAGLOG10

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog10

IMAGLOG2

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog2

IMAGPOTENS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImpower

IMAGPRODUKT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImproduct

IMAGREELT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImreal

IMAGSEK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsec

IMAGSEKN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsech

IMSIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsin

IMAGSINH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsinh

IMAGKVROD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsqrt

IMAGSUB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsub

IMAGSUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsum

IMAGTAN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImtan

RENTEFOD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIntrate

ER.LIGE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIseven

ER.ULIGE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIsodd

MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getLcm

MVARIGHED

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMduration

MAFRUND

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMround

MULTINOMIAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMultinomial

ANTAL_ARBEJDSDAGE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNetworkdays

NOMINEL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNominal

OKT.TIL.BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Bin

OKT.TIL.DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Dec

OKT.TIL.HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Hex

ULIGE.KURS.PÅLYDENDE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfprice

ULIGE.FØRSTE.AFKAST

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfyield

ULIGE.SIDSTE.KURS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlprice

ULIGE.SIDSTE.AFKAST

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlyield

KURS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPrice

KURS.DISKONTO

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricedisc

KURS.UDLØB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricemat

KVOTIENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getQuotient

SLUMPMELLEM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getRandbetween

MODTAGET.VED.UDLØB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getReceived

SERIESUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSeriessum

KVRODPI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSqrtpi

TBILLEQ

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbilleq

STATSOBLIGATION.KURS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillprice

STATSOBLIGATION.AFKAST

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillyield

UGE.NR (på engelsk: WEEKNUM)

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWeeknum

ARBEJDSDAG

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWorkday

INTERN.RENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXirr

NETTO.NUTIDSVÆRDI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXnpv

ÅR.BRØK (på engelsk: YEARFRAC)

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYearfrac

AFKAST

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYield

AFKAST.DISKONTO

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYielddisc

AFKAST.UDLØBSDATO

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYieldmat


Dato-tilføjelsesfunktioners UNO-tjenestenavne

Tabellen herunder præsenterer en liste over alle dato-tilføjelsesfunktioner til Calc og deres respektive UNO-tjenestenavne.

Funktionsnavn i Calc

UNO-tjenestenavn

DAGE.I.MÅNEDEN (på engelsk: DAYSINMONTH)

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

DAGE.I.ÅRET (på engelsk: DAYSINYEAR)

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

MONTHS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffMonths

UGER (på engelsk: WEEKS)

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffWeeks

YEARS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffYears

ROT13

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getRot13

UGER.I.ÅRET (på engelsk: WEEKSINYEAR)

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getWeeksInYear


UNO-tjenestenavn for tilføjelsesfunktioner til Prissættelse

Tabellen herunder præsenterer en liste over alle Calc prissætnings-tilføjelsesfunktioner og deres respektive UNO-tjenestenavne.

Funktionsnavn i Calc

UNO-tjenestenavn

OPTION_GRÆNSE

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptBarrier

OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbHit

OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbInMoney

OPTION_BERØR

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptTouch


Støt os venligst!