udtrykket Resume

Nulstiller fejl-informationen og angiver, hvad der skal udføres som det næste.

Syntaks:

diagram over udtrykket Resume


   Resume [ [0] | label | Next ]
  

Parametre:

0: Nulstiller fejlinformationen og genudfører den instruktion, der gav fejlen. 0 er valgfri.

label: Nulstiller fejlinformationen og genoptager udførslen fra den angivne etiket i den aktuelle subrutine.

Next: nulstiller fejlinformationen og udfører den instruktion, der følger efter den, der udløste fejlen.

Fejlinformationen er bygget med funktionerne Erl, Err og Error$.

tip

Brug af Resume til at nulstille fejlinformationen forebygger, at udbredelse af den håndterede betingelse i at kalde rutiner.


Fejlkoder:

20 Resume uden fejl

Eksempler:

Typiske fejlhåndteringsrutiner er: alarmere brugeren, løse fejlen, logge fejlinformation eller genkaste bruger-fejl, som giver forklaringer med løsningsinstruktioner. Brug Resume label, når du har brug for en disse mekanismer.


   Sub Error_Handling
   try: On Error GoTo catch
     ' rutinekode skrives her
     Error 91 ' eksempelfejl
   finally:
     ' rutinerengøringskode skrives her
     Exit Sub
   catch:
     Print Erl, Err, Error$
     Resume finally
   End Sub ' Error_Handling
  

Brug Resume Next, når du for eksempel afrapporterer anomalier, du er stødt på i en gentagen proces, som ikke må afbrydes. I dette tilfælde kan flere håndteringsrutiner være påkrævet.


   Sub Iteration
     planets = Array("☿","♀","♁","♂","♃","♄","⛢","♆")
   try:
     On Error GoTo ReportAndProcessNext
     For ndx = -3 To 11 Step 1
       MsgBox planets(ndx)
     Next
     On Error GoTo 0 ' Stop error catching
   finally:
     Exit Sub
   ReportAndProcessNext:
     Print "Error "& Err &" at line "& Erl &" - "& Error$
     Resume Next
   End Sub ' Iteration
  
warning

Brug af Resume uden parametre til at genudføre den fejlbehæftede instruktion kan passe til visse situationer. Dette kan dog medføre en uendelig sløjfe.


Støt os venligst!