udtrykket Resume

Nulstiller fejl-information og viser, hvad der skal udføres som det næste.

Syntaks:

diagram over udtrykket Resume


   Resume [ [0] | label | Next ]
  

Parametre:

0: Nulstiller fejlinformation og genudfører den instruktion, der gav fejlen. 0 is optional.

label: :Nulstiller fejlinformation og genoptager udførelsen ved den angivne etiket i den aktuelle subrutine.

Next Nulstiller fejlinformation og udfører den instruktion, der følger den, der gav fejlen.

Fejlinformation er bygget med funktionerne Erl, Err og Error$.

tip

Anvendelse af Resume til at nulstille fejlinformation forebygger, at den håndterede tilstand breder sig til kald af rutiner.


Fejlkoder:

20 Resume uden fejl

Eksempler:

Typiske fejlhåndteringsrutiner er: at alarmere brugeren, at fikse fejlen, at logge fejlinformation eller igen at kaste tilpassede fejl, der leverer forklaringer med instruktioner til løsning. Brug etiketten Resume, når du har brug for den slags mekanismer.


   Sub Error_Handling
   try: On Error GoTo catch
     ' rutinekode skrives her
     Error 91 ' eksempelfejl
   finally:
     ' rutinerengøringskode skrives her
     Exit Sub
   catch:
     Print Erl, Err, Error$
     Resume finally
   End Sub ' Error_Handling
  

Brug for eksempel Resume Next, når du rapporterer anomalier, du er stødt på i en gentagen proces, som ikke må afbrydes. I det tilfælde kan det blive nødvendigt med flere håndteringsrutiner.


   Sub Iteration
     planets = Array("☿","♀","♁","♂","♃","♄","⛢","♆")
   try:
     On Error GoTo ReportAndProcessNext
     For ndx = -3 To 11 Step 1
       MsgBox planets(ndx)
     Next
     On Error GoTo 0 ' Stop error catching
   finally:
     Exit Sub
   ReportAndProcessNext:
     Print "Error "& Err &" at line "& Erl &" - "& Error$
     Resume Next
   End Sub ' Iteration
  
warning

Med Resume uden parametre til at gen-udføre den fejlagtige instruktion kan passe i visse situationer. Det kan imidlertid forårsage en uendelig sløjfe.


Støt os venligst!