GetPathSeparator-funktion

Returner den operativsystem-afhængige katalogadskiller, der bruges til at definere filstier.

Syntaks:

GetPathSeparator()

Returværdi:

String

Parametre:

Ingen.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Det anbefales at bruge:

ConvertFromURL-funktionen til at konvertere en Fil-URL til et system filnavn.

ConvertToURL-funktionen til at konvertere et system filnavn til en fil-URL.

See also URL-notation

Støt os venligst!