Kompiler-indstillinger, afviklings-betingelser

Kompiler-indstillinger, der er angivet på modulniveau påvirker LibreOffice Basic-kompilertjeks og fejlmeddelelser. Basic-syntaks så vel som Basics instruktionsæt kan være forskellige efter de instillinger, der bruges. Jo færre Options, des lettere og mere tolerant er LibreOffice Basic-sproget. Jo flere Options, des rigere og mere kontrolleret bliver Basic-sproget.

note

Kompiler-indstillinger skal være angivet før den eksekverbare programkode i et modul.


Syntaks:

 Erklæringsdiagrammet Option

Option Base-udtryk

Angiver standard nedre grænse for arrays som 0 eller 1.

Option ClassModule-udtryk

Specificerer, at modulet er et klassemodul, som indeholder medlemmer, procedurer og funktioner.

Option Compatible-udtryk

Option Compatible (Indstillingen Kompatibel) udvider LibreOffice Basic-kompiler og -kørselstid samt tillader supplerende sprogkonstrukter i Basic.

funktionen CompatibilityMode()

Funktionen CompatibilityMode() (kompatibilitets_tilstand()) kontrollerer eller forespørger om afviklingstilstanden. Den påvirker al kode, der afvikles efter indstilling eller nulstilling af afviklingstilstanden.

Option Explicit-udtryk

Bestemmer at alle variable i programkoden skal være erklæret med Dim-sætningen.

Option Private Module

Angiver, at rækkevidden af modulet er den samme, som det Basic-bibliotek, det tilhører.

Option VBASupport-udtryk

Angiver at LibreOffice Basic understøtter visse VBA udsagn, funktioner og objekter.

warning

Indstillinger, der er angivet på modulniveau påvirker også LibreOffice Basics afviklings-betingelser. LibreOffice Basic-instruktionernes adfærd kan være forskellig.


Støt os venligst!