Makro

Vælg den makro, som du vil udføre, når valgte grafik, ramme eller OLE-objekt vælges. Afhængig af det valgte objekt, findes funktionen enten på fanebladet Makro, dialogen Object eller i dialogen Tildel makro.

Hændelse

Lister de hændelser som er relevante for de makroer, som for øjeblikket er tildelt til det valgte objekt.

Den følgende tabel beskriver de makroer og hændelser, som kan forbindes til objekter i dit dokument:

Hændelse

Hændelsesudløser

OLE-objekt

Grafik

Ramme

Autotekst

Imagemap-omrĂĄde

Hyperlink

Klik pĂĄ objekt

Objekt er valgt.

âś“

âś“

âś“

Mus over objekt

Mus flyttes over objektet.

âś“

âś“

âś“

âś“

âś“

Udløs hyperlink

Hyperlink tildelt til objektet bliver klikket.

âś“

âś“

âś“

âś“

Mus forlader objekt

Mus flyttes fra objektet.

âś“

âś“

âś“

âś“

âś“

Indlæsning af grafik fuldført

Grafik er indlæst.

âś“

Indlæsning af grafik afbrudt

Indlæsning af grafik er stoppet af brugeren (for eksempel når siden bliver hentet).

âś“

Indlæsning af grafik fejlede

Grafik ikke korrekt indlæst, for eksempel hvis en grafik ikke blev fundet.

âś“

Indtastning af alfabetiske tegn

Tekst bliver indtastet fra tastaturet.

âś“

Indtastning af ikke-alfabetiske tegn

Kontroltegn bliver indtastet fra tastaturet, for eksempel tabulatorer og linjeskift.

âś“

Modificer rammestørrelse

Rammestørrelse bliver ændret med musen.

âś“

Flyt ramme

Ramme bliver flyttet med musen.

âś“

Før indsættelse af Autotekst

Før en tekstblok bliver indsat.

âś“

Efter indsættelse af Autotekst

Efter indsættelse af en tekstblok.

âś“


Makroer

Vælg den makro, som du vil udføre, når den valgte hændelse indtræffer.

Rammer tillader dig at kæde hændelser til en funktion, så funktionen kan afgøre, om det er den eller LibreOffice Writer, der behandler hændelsen.

Kategori

Lister de ĂĄbne LibreOffice dokumenter og programmer. Klik pĂĄ navnet pĂĄ stedet, hvor du vil gemme makroerne.

Makronavn

Opremser de tilgængelige makroer. Klik på den makro, som du vil tildele til det valgte objekt.

Tildel

Tildeler den valgte makro til den angivne hændelse. Den tildelte makros indtastninger/datapost/element bliver sat efter hændelsen.

Fjern

Fjerner makroen der er tildelt til det valgte element.

Makrovalg

Vælg den makro, som du vil tildele.

Støt os venligst!