FormatNumber [VBA]

Returnerer en streng med en talformatering anvendt til et numerisk udtryk.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


    FormatNumber( expression As Variant, [numDigitsAfterDecimal As Integer], [includeLeadingDigit As Integer], _
      [useParensForNegativeNumbers As Integer], [groupDigits As Integer] ) As String
  

Returværdi:

String

Parametre:

expression: Required. A numeric expression to be formatted. If expression is a string, then the decimal and thousands separator need to be localized.

numDigitsAfterDecimal: Valgfri. En numerisk værdi, der bestemmer antallet af cifre, som skal vises efter decimaltegnet. Hvis udeladt, er standardværdien -1, det vil sige, at brugerfladens landeindstillinger skal bruges.

includeLeadingDigit: Valgfri. En vbTriState optællingsværdi, der bestemmer om et foranstillet nul skal vises ved brøkværdier.

useParensForNegativeNumbers: Valgfri. En vbTriState optællingsværdi, der bestemmer, om negative tal skal indesluttes i parenteser.

groupDigits: Valgfri. En vbTriState optællingsværdi, der bestemmer, om tallet skal grupperes (i tusinder osv.) med den gruppeopdeler, der er bestemt i systemets landeindstillinger.

Fejlkoder:

13 Datatypen passer ikke

Eksempel:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Støt os venligst!