Round (funktion) [VBA]

Afrunder en numerisk værdi til et angivet antal decimale cifre.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Denne funktion implementerer afrundingsreglen, der er kendt som "afrund-til-lige". Med denne regel bliver tallet afrundet til det nærmeste lige tal, når som helst forskellen mellem tallet, der skal afrundes, og dets nærmeste heltal er lig med 0,5. Se eksemplerne herunder for at lære mere om denne regel.

note

Be aware that VBA's Round function works differently than LibreOffice Calc's Round function. In Calc, if the difference between the number to be rounded and the nearest integer is exactly 0.5, then the number is rounded up. Hence, in Calc the number 2.5 is rounded to 3 whereas using VBA's Round function the value 2.5 is rounded to 2 due to the "round-to-even" rule.


Syntaks:

Round(expression [,numdecimalplaces])

Returværdi:

Double

Parametre:

udtryk: Det numeriske udtryk, der skal afrundes.

numdecimalpladser: Valgfrit argument, der angiver antallet af decimale cifre i den resulterende, afrundede værdi. Standardværdien er 0.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


  Option VBASupport 1
  Sub Example_Round
    Dim r 
    r = Pi
    print r ' 3,14159265358979
    print Round(r, 5) ' 3,14159
    r = exp(1)
    print r ' 2,71828182845904
    print Round(r) ' 3
  End Sub
 

De følgende eksempler illustrerer "afrund-til-lige"-reglen:


  ' Afrunding til det nærmeste heltal (decimalpladser = 0)
  MsgBox Round(3.5) ' 4
  MsgBox Round(4.5) ' 4
  MsgBox Round(5.5) ' 6
  MsgBox Round(6.5) ' 6
  ' Afrunding med 2 decimalciftre (decimalpladser = 2)
  MsgBox Round(1.555, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.565, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.575, 2) ' 1.58
  MsgBox Round(1.585, 2) ' 1.58
 

Støt os venligst!