Input-funktion [VBA]

Returnerer den åbne strøm fra en input- eller binær-fil (Streng).

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Returværdi:

String

Parametre:

Nummer: Påkrævet. Numerisk udtryk der specificerer antallet af tegn der skal returneres.

#: Valgfri.

FilNummer: Påkrævet. Ethvert gyldigt filnummer.

Fejlkoder:

6 Overløb

52 Ugyldig filenavn or filnummer

62 Læsning efter EOF

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
     Dim MyData
     Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
     Do While Not EOF(1)
     MyData = Input(1, #1)
     Print MyData
     Loop
     Close #1
    End Sub
  

Støt os venligst!