MonthName-funktion [VBA]

MånedsNavn-funktionen returnerer det oversatte månedsnavn af et angivet månedsnummer.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Returværdi:

String

Parametre:

Måned: Værdi fra 1 til 12, januar til december, hvis oversatte månedsnavn skal returneres.

Forkortet: Valgfri. En boolsk værdi, som indikerer om månedsnavnet skal forkortes.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Støt os venligst!