FormatDateTime-funktion [VBA]

Gælder en dato og/eller tidsformat til et datoudtryk og returnerer resultatet som en streng.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Returværdi:

String

Parametre:

Date: The date expression to be formatted.

NamedFormat: en valgfri vbDateTimeFormat opregning, der specificerer det format, der skal bruges på dato- og tidsudtryk. Hvis det udelades, bruges værdien vbGeneralDate.

Dato og tid formater (vbDateTimeFormat nummerering (enumeration))

Navngivet konstant

Værdi

Beskrivelse

vbGeneralDate

0

Viser dato og/eller tid som defineret i dit systems generelle datoindstillinger. Hvis det er kun dato, vises tid ikke; hvis det er kun tid, vises dato ikke.

vbLongDate

1

Vis en dato ved hjælp af det lange datoformat, som er angivet i computerens regionale indstillinger.

vbShortDate

2

Vis en dato ved hjælp af det korte datoformat, som er angivet i computerens regionale indstillinger.

vbLongTime

3

Viser tid som defineret i dit systems lange datoindstilling.

vbShortTime

4

Vis tiden ved brug af 24-timers format (hh:mm).


Fejlkoder:

13 Datatypen passer ikke

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Generelt datoformat : " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Langt datoformat : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Kort datoformat : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Langt tidsformat : " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Kort tidsformat : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Støt os venligst!