SYD-funktion [VBA]

Returnerer den aritmetisk-aftagende afskrivningsrente.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Returværdi:

Double

Parametre:

Købspris er aktivets kostpris.

Restværdi er værdien af et aktiv ved slutningen af afskrivningen.

Levetid er afskrivningsperioden der bestemmer antal perioder i afskrivningen på aktivet.

Periode er antallet af perioder for hvilke du ønsker at beregne afskrivningen.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Beregn den årlige afskrivning af et aktiv der koster $10,000 ved
REM starten af år 1, og har en restværdi på $1,000 efter 5 år.
Dim syd_yr1 As Double
REM Beregn afskrivningen i år 1
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 er nu lig med 3000.
End Sub

Støt os venligst!