SLN-funktion [VBA]

Returnerer den lineære afskrivning på et aktiv for en periode. Størrelsen på afskrivningen er konstant over afskrivningsperioden.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Returværdi:

Double

Parametre:

Købspris er aktivets kostpris.

Restværdi er værdien af et aktiv ved slutningen af afskrivningen.

Levetid er afskrivningsperioden der bestemmer antal perioder i afskrivningen på aktivet.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Beregn den årlige nedskrivning af et aktiv der koster $10,000 ved
REM starten af år 1, og har en restværdi på $1,000 efter 5 år.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' returnerer 1500.
End Sub

Støt os venligst!