Rate-funktion [VBA]

Returnerer rentesatsen for et lån eller en investering.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Returværdi:

Double

Parametre:

NPEer er det samlede antal perioder, hvor annuiteten er betalt.

YDELSE er den regulære betaling per periode.

PV er den aktuelle værdi af lånet/investeringen.

FV (valgfri) er den fremtidige værdi af lånet / investeringen.

Forfald (valgfri) angiver om betalingen er forfalden ved begyndelsen eller slutningen af en periode.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Gæt (valgfri) bestemmer den estimerede værdi af renten med iterativ beregning.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleRate
' Beregn rentesatsen der er nødvendig for at afbetale et lån på $100,000 over
' 6 år, med betalinger på $1,500, der betales i slutningen af måneden.
 Dim mRate As Double
 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )
 print mRate' mRate beregnes til 0.00213778025343334
End sub

Støt os venligst!