Pmt-funktion [VBA]

Beregner de konstante periodiske betalinger for et lån eller en investering.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den periodiske rentesats.

NPEer er det samlede antal perioder, hvor annuiteten er betalt.

NV er den (nuværende) kontantværdi af en investering.

FV (valgfri) er den fremtidige værdi af lånet / investeringen.

Forfald (valgfri) angiver om betalingen er forfalden ved begyndelsen eller slutningen af en periode.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASUPPORT 1
' Beregn de månedlige betalinger til et lån der skal betales fuldt tilbage over 6 år.
' Renten er 10% pr år og betalingerne sker i slutningen af måneden.
Sub ExamplePmt
 Dim myPmt As Double
 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )
 print MyPmt 'beregnes til at være -1852,58377757705
End Sub

Støt os venligst!