NPer-funktion [VBA]

Beregner antallet af perioder for et lån eller en investering.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den periodiske rentesats.

Ydelse er annuiteten betalt jævnligt per periode.

PV er den (nuværende) kontantværdi af en investering.

FV (valgfri) er den fremtidige værdi af lånet / investeringen.

Forfald (valgfri) angiver om betalingen er forfalden ved begyndelsen eller slutningen af en periode.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Print period ' returnerer -12,02. Betalingsperioden dækker 12.02 perioder.
End Sub

Støt os venligst!