IRR-funktion [VBA]

Beregner den interne rente af afkastet af en investering.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Returværdi:

Double

Parametre:

ValueArray: The array of values of the cash-flow. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income).

Guess: An initial estimate at what the IRR will be.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' returnerer 11.3321028236252 . Det interne afkast af cash flow'et.
End Sub

Støt os venligst!