IRR-funktion [VBA]

Beregner den interne rente af afkastet af en investering.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Returværdi:

Double

Parametre:

Værdier(): Matricen for værdier cash-flow'et Værdier repræsenter cash-flow'et ved regulære intervaller. Mindst én værdi skal være negativ (betalinger), og mindst én værdi må være positiv (indkomst).

Gæt Et foreløbigt estimat for hvad IRR vil blive.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' returnerer 11.3321028236252 . Det interne afkast af cash flow'et.
End Sub

Støt os venligst!