IPmt-funktion [VBA]

Beregner den periodiske amortisering for en investering med faste betalinger og en konstant rentesats.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den periodiske rentesats.

Per er perioden, for hvilken renters rente beregnes. Periode=NPER hvis renters rente for sidste periode beregnes.

NPEer er det samlede antal perioder, hvor annuiteten er betalt.

NV er den nuværende kontantværdi i sekvenser af betalinger.

FV (valgfri) er den ønskede værdi (fremtidsværdi) ved slutningen af perioderne.

Forfald (valgfri) er den forventede dato for de periodiske betalinger.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Print myIPmt ' returnerer -352,97 valutaenheder. Renters rente gennem den femte periode (ĂĄr) er 352,97 valutaenheder.
End Sub

Støt os venligst!