FV-funktion [VBA]

Returnerer den fremtidige værdi af en investering baseret på periodiske, konstante betalinger og en konstant rentesats (fremtidsværdi).

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den periodiske rentesats.

NPer er det samlede antal terminer (betalingsperioder).

Ydelse er annuiteten betalt jævnligt per periode.

NV (valgfri) er den (nuværende) kontantværdi af en investering.

Forfald (valgfri) angiver om betalingen er forfalden ved begyndelsen eller slutningen af en periode.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleFV
 Dim myFV As Double
 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)
 Print myFV ' returnerer 4234.00 valutaenheder. Værdien ved slutningen af investeringen er 4234.00 valutaenheder.
End Sub

Støt os venligst!