DDB-funktion [VBA]

Returnerer værdiforringelsen af et aktiv for en given periode ved brug af den aritmetisk aftagende metode.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Returværdi:

Double

Parametre:

Købspris fastlåser startomkostningen af et aktiv.

Restværdi fastlåser værdien af et aktiv ved slutningen af dets levetid.

Levetid er antallet af perioder (fx år eller måneder) som angiver hvor lang tid aktivet forventes at være i brug.

Periode angiver perioden for hvilken værdien skal beregnes.

Faktor (valgfri) er den faktor med hvilken afskrivning aftager. Hvis værdien ikke er indtastet benyttes standardfaktor 2.

Brug denne form for afskrivning hvis du kræver en højere start-afskrivningsværdi i modsætning til lineær afskrivning. Afskrivningsværdien bliver mindre for hver periode og er sædvanligvis brugt til aktiver hvis værditab er høj straks efter indkøb (for eksempel, køretøjer, computere). Bemærk at den bogførte værdi aldrig vil kunne nå nul under denne beregningstype.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 ' returnerer 1,721.81 valutaenheder.
End Sub

Støt os venligst!