CreateObject-funktion

Opretter et UNO-objekt. Kan også oprette OLE-objekter i Windows.

Denne metode opretter forekomster af typen der er overført som parameter.

Syntaks:

oObj = CreateObject( Type )

Eksempel:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Støt os venligst!