objektet ThisComponent

ThisComponent repræsenterer det aktuelle dokument i Basic-makroer. Den adresserer det aktive komponent, hvis egenskaber kan læses og sættes, og hvis metoder kan kaldes. Egenskaber og metoder, der er tilgængelige gennem ThisComponent, afhænger af dokumenttypen.

Syntaks:


  ThisComponent

Når det aktive vindue er en Base-formular, -foresprøgsel, -rapport eller -visning, returnerer ThisComponent de aktuelle Form (formular-oplysninger.

tip

Når det aktive vindue er Basic IDEen, returnerer objektet ThisComponent det komponent, der ejer det aktuelle script.


Eksempel:


Sub Main
REM Opdaterer "Indholdsfortegnelse" i et tekstdokument
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Indholdsfortegnelse1")
    REM brug standardnavn for Indholdsfortegnelse og et 1
    index.update()
End Sub

Støt os venligst!