objektet ThisComponent

Adresserer den aktive komponent, hvis egenskaber kan læses og indstilles, og hvis metoder kan kaldes. ThisComponent bruges i Basic, hvor det repræsenterer det aktuelle dokument. Egenskaber og metoder, der er tilgængelige gennem ThisComponent afhænger af dokumenttypen.

Syntaks:

ThisComponent

Eksempel:


Sub Main
REM Opdaterer "Indholdsfortegnelse" i et tekstdokument
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Indholdsfortegnelse1")
    REM brug standardnavn for Indholdsfortegnelse og et 1
    index.update()
End Sub

Støt os venligst!