GetGuiType-funktion

Returnerer en numerisk værdi som angiver den grafiske brugergrænseflade.

Denne funktion leveres alene af hensyn til bagud-kompabilitet med tidligere versioner. Returværdien er ikke definere i klient-server-miljøer.

Syntaks:


GetGUIType()

Returværdi:

Integer

Returværdier:

1: Windows

4: UNIX

Eksempel:


   Sub ExampleEnvironment
     MsgBox GetGUIType
   End Sub

Støt os venligst!