CreateUnoDialog-funktion

Opretter et Basic UNO-objekt som repræsenterer et UNO dialogkontrolelement under Basic kørselstid.

Dialoger er defineret i dialogbibliotekerne. For at vise en dialog, skal en "live"-dialog oprettes fra biblioteket.

Se Eksempler.

Syntaks:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Eksempel:


  ' hent dialogbeskrivelse fra dialogbiblioteket
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generer "live"-dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' Vis "live"-dialog
  oDlgControl.execute

Støt os venligst!