funktionen CreateUnoService

Instansierer en UNO-service med ProcessServiceManager.

Syntaks:

oService = CreateUnoService (navn på UNO-service)

Se en liste over tilgængelige funktioner på: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Eksempel:

Kald af Calc-funktioner i Basic:


  REM Koden herunder virker ikke på tillægsfunktioner, som har en anden kald-procedure.
  Function MyVlook(item, InRange As Object, FromCol As Integer)
    Dim oService As Object
    oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    REM Brug altid det engelske funktionsnavn
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP",Array(item, InRange, FromCol, True))
  End Function

Eksempel:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Den følgende kode bruger en service til at åbne en "Åbn fil"-dialog:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Venligst marker en fil")
  Print "Valgt fil: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Støt os venligst!