funktionen CreateUnoService

Instantierer en Uno-tjeneste med ProcessServiceManager (proces_tjenesteadministrator).

Syntaks:

oService = CreateUnoService( UNO-tjenestenavn)

tip

Se en liste over tilgængelige tjenester på referencesiden com::sun::star Module.


Eksempel:

Eksemplet herunder opretter funktionen FileExists (fil_findes), der bruger tjenesten com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess til at teste, om en given sti er en eksisterende fil.


  Function FileExists(sPath as String) as Boolean
    Dim svcSFA as Object
    Set svcSFA = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
    Dim bExists as Boolean : bExists = svcSFA.exists(sPath)
    Dim bIsFolder as Boolean : bIsFolder = svcSFA.IsFolder(sPath)
    FileExists = bExists And Not bIsFolder
  End Function
 
tip

UNO-tjenester har udførlig online-dokumentation på webstedet api.libreoffice.org. Besøg referencesiden SimpleFileAccess Service for at få mere at vide om de metoder, der leveres af tjenesten i eksemplet herover.


Eksempel:

Den følgende kode bruger tjenesten com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker til at vise dialogen Åbn fil:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Venligst marker en fil")
  Print "Valgt fil: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Støt os venligst!