TwipsPerPixelY-funktion

Returnerer antallet af twips, som repræsenterer højden af et billedpunkt.

Syntaks:


n = TwipsPerPixelY

Returværdi:

Integer

Eksempel:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " twips * " & TwipsPerPixelY() & " twips",0,"Billedpunktsstørrelse"
End Sub

Støt os venligst!