GetSolarVersion-funktion

Returnerer det interne nummer for den aktuelle version af LibreOffice.

Syntaks:


s = GetSolarVersion

Returværdi:

String

Eksempel:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Versionsnummer for solteknologien"
End Sub

Støt os venligst!