Environ-funktion

Returnerer værdien af en miljøvariabel som en streng. Miljøvariable er afhængige af typen af operativsystem, som du har.

Syntaks:


Environ (Miljø som streng)

Returværdi:

String

Parametre:

Enviroment: Miljøvariabel, som du vil returnere værdien til.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'", 64, "Katalog for midlertidige filer:"
End Sub

Støt os venligst!