GetSystemTicks-funktion

Returnerer antallet af systemtik leveret af operativsystemet. Du kan bruge denne funktion til at optimere bestemte processer.

Syntaks:


GetSystemTicks()

Returværdi:

Long

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks", 0, "Pausen varede"
End Sub

Støt os venligst!