Wait-udtryk

Afbryder programudførelsen i det tidsrum, som du angiver i millisekunder.

Syntaks:

Wait millisec

Parametre:

millisec: Numerisk udtryk, der indeholder tidsrummet (i millisekunder), der skal afventes, inden programmet udføres.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks", 0, "Pausen varede"
End Sub

Støt os venligst!