Andre kommandoer

Dette er en liste med de funktioner og sætninger som ikke er inkluderede i de andre kategorier.

Beep-udtryk

Spiller en tone gennem computerens højtaler. Tonen er systemafhængig og du kan ikke modificere dens lydstyrke eller tonehøjde.

Shell-funktion

Starter et andet program og definerer den tilsvarende vinduesstil, om nødvendigt.

Wait-udtryk

Afbryder programudførelsen i det tidsrum, som du angiver i millisekunder.

WaitUntil (kommando)

Afbryder programkørslen indtil det bestemte tidspunkt.

GetSystemTicks-funktion

Returnerer antallet af systemtik leveret af operativsystemet. Du kan bruge denne funktion til at optimere bestemte processer.

GetPathSeparator-funktion

Returner den operativsystem-afhængige katalogadskiller, der bruges til at definere filstier.

Environ-funktion

Returnerer værdien af en miljøvariabel som en streng. Miljøvariable er afhængige af typen af operativsystem, som du har.

GetSolarVersion-funktion

Returnerer det interne nummer for den aktuelle version af LibreOffice.

GetGuiType-funktion

Returnerer en numerisk værdi som angiver den grafiske brugergrænseflade.

TwipsPerPixelX-funktion

Returnerer antallet af twips, som repræsenterer bredden af et billedpunkt.

TwipsPerPixelY-funktion

Returnerer antallet af twips, som repræsenterer højden af et billedpunkt.

GlobalScope-specifikator

Til at administrere personlige eller delte bibliotekscontainere (Programmakroer eller Mine makroer) inde fra et dokument bruger du specifikatoren GlobalScope.

Støt os venligst!