StrReverse-funktion [VBA]

Returnerer stengen med tegnene i omvendt rækkefølge.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


StrReverse (Tekst1 som streng)

Returværdi:

String

Parametre:

Text1: Strengudtrykket, som du vil have omvendt tegnrækkefølge af.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Støt os venligst!