InStrRev-funktion [VBA]

Returnerer placeringen af en streng inden i en anden streng, startende fra højre side af strengen.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Funktionen InStrRev returnerer placeringen hvor matchet blev fundet, begyndende fra højre. Hvis strengen ikke blev fundet, returnerer funktionen 0.

Syntaks:


InStrRev (StringCheck As String, StringMatch As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Returværdi:

Long

Parametre:

StringCheck: The string expression that you want to search.

StringMatch: The string expression that you want to search for.

Start: Et numerisk udtryk der markerer positionen fra venstre i en streng hvor søgningen for den angivne delstreng starter. Hvis du udelader denne parameter, begynder søgningen ved det sidste tegn af strengen. Den maksimale tilladte værdi er 65535.

Sammenlign: Valgfrit numerisk udtryk, som definerer sammenligningstypen. Værdien af denne parameter kan være

1: Standardværdien 1 betyder tekstsammenligning som ikke er versalfølsom.

0: Værdien 0 betyder binær sammenligning som er versalfølsom.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first return parameter is omitted.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Returnerer 1, søgningen bruger Stort-og-småt
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Returnerer 0, søgningen bruger Stort-og-småt
 Print iPos
End Sub

Støt os venligst!