StrComp-funktion

Sammenligner to strenge og returnerer en heltalsværdi der repræsenterer resultatet af sammenligningen.

Syntaks:


StrComp (Tekst1 som streng, Text2 som streng[, Sammenlign])

Returværdi:

Integer

Parameter:

Text1: Vilkårligt strengudtryk

Text2: Vilkårligt strengudtryk

Compare: Denne valgfrie parameter sætter sammenligningsmetoden. Hvis Compare = 1, er strengsammenligningen afhængig af store og små bogstaver. Hvis Compare = 0, skelnes der ikke mellem store og små bogstaver.

Returværdi

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Støt os venligst!